Kontakt

Sup Academy Poland- 

Port Czerniakowski vis a vis Torwar

ul. Czerniakowska 136 (zimowisko/ pochylnia w Porcie Czerniakowskim) 

00-456 Warszawa

Właściciel-Grupa

Warsaw Rowing Club